سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق روغنی فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)عرض (mm)استانداردقیمتتوضیحات و خرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه0.51000ST1248,600 تومان
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه0.51250ST1248,400 تومان
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه0.61000ST1247,200 تومان
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه0.61250ST1247,200 تومان
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه0.71000ST1245,900 تومان
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه0.71250ST1245,900 تومان
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه0.81000ST1245,100 تومان
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه0.81250ST1245,100 تومان
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه0.91000ST1245,200 تومان
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 فولاد مبارکه0.91250ST1245,200 تومان
ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه11000ST1246,200 تومان
ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه11250ST124,600 تومان
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه1.251000ST1245,800 تومان
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه1.251250ST1245,900 تومان
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه1.51000ST1245,900 تومان
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه1.51250ST1246,300 تومان
ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه21000ST1246,000 تومان
ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه21250ST1246,000 تومان
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه2.51000ST12تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه2.51250ST12تماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس
نامضخامت (mm)عرض (mm)استانداردقیمتتوضیحات و خرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس0.51000ST1246,900 تومان
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس0.51250ST1246,900 تومان
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس0.61000ST1245,400 تومان
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس0.61250ST1245,400 تومان
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس0.71000ST1242,700 تومان
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس0.71250ST1242,700 تومان
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس0.81000ST1242,100 تومان
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس0.81250ST1242,100 تومان
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس0.91000ST1242,400 تومان
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس0.91250ST1242,400 تومان
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس11000ST1242,600 تومان
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس11250ST1242,600 تومان
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس1.251000ST1242,850 تومان
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس1.251250ST1242,850 تومان
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس1.51000ST1243,100 تومان
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس1.51250ST1243,000 تومان
ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس21000ST1242,600 تومان
ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس21250ST1242,700 تومان
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 هفت الماس2.51000ST12تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 عرض 1250 هفت الماس2.51250ST12تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397