سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق استیل بگیر

ورق استیل بگیر تایوان
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل بگیر 0.3 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.3تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.3 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.3تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.3 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.3تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.4 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.477,000 تومان
ورق استیل بگیر 0.4 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.4تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.4 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.4تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.5 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.5تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.5 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.5تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.5 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.5تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.6 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.6تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.6 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.6تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.6 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.6تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.7 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.788,830 تومان
ورق استیل بگیر 0.7 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.788,830 تومان
ورق استیل بگیر 0.7 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.788,830 تومان
ورق استیل بگیر 0.8 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.888,830 تومان
ورق استیل بگیر 0.8 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.888,830 تومان
ورق استیل بگیر 0.8 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.888,830 تومان
ورق استیل بگیر 0.9 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 10.9تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.9 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.250.9تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 0.9 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.50.9تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 1 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 1187,830 تومان
ورق استیل بگیر 1 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.25187,830 تومان
ورق استیل بگیر 1 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.5187,830 تومان
ورق استیل بگیر 1.25 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 11.25تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 1.25 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.251.25تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 1.25 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.51.25تماس بگیرید
ورق استیل بگیر 1.5 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 11.587,830 تومان
ورق استیل بگیر 1.5 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.251.587,830 تومان
ورق استیل بگیر 1.5 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.51.587,830 تومان
ورق استیل بگیر 2 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 1287,830 تومان
ورق استیل بگیر 2 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.25287,830 تومان
ورق استیل بگیر 2 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.5287,830 تومان
ورق استیل بگیر 3 ابعاد 1*2 تایوان4302 در 1386,800 تومان
ورق استیل بگیر 3 ابعاد 1.25*2.5 تایوان4302.5 در 1.25386,800 تومان
ورق استیل بگیر 3 ابعاد 1.5*3 تایوان4303 در 1.5386,800 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397