سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

میلگرد ساده

میلگرد ساده فولاد تهران
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 6/5 ساده فولاد تهران6/5A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 8 ساده فولاد تهران8A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 10 ساده فولاد تهران10A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 14 ساده فولاد تهران14A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 16 ساده فولاد تهران16A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 18 ساده فولاد تهران18A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 22 ساده فولاد تهران22A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 25 ساده فولاد تهران25A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 28 ساده فولاد تهران28A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 30 ساده فولاد تهران30A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 32 ساده فولاد تهران32A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 34 ساده فولاد تهران34A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 35 ساده فولاد تهران35A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 36 ساده فولاد تهران36A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 38 ساده فولاد تهران38A1شاخه21,500 تومان
میلگرد 40 ساده فولاد تهران40A1شاخه21,500 تومان
میلگرد ساده یزد
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 6/5 ساده یزد6/5A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 8 ساده یزد8A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 10 ساده یزد10A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 12 ساده یزد12A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 14 ساده یزد14A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 16 ساده یزد16A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 18 ساده یزد18A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 22 ساده یزد22A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 25 ساده یزد22A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 28 ساده یزد28A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 30 ساده یزد30A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 32 ساده یزد32A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 34 ساده یزد34A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 35 ساده یزد35A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 36 ساده یزد36A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 38 ساده یزد38A1شاخه23,700 تومان
میلگرد 40 ساده یزد40A1شاخه23,700 تومان
میلگرد ساده کاشان
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 6/5 ساده کاشان6/5A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 8 ساده کاشان8A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 10 ساده کاشان10A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 12 ساده کاشان12A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 14 ساده کاشان14A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 16 ساده کاشان16A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 18 ساده کاشان18A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 22 ساده کاشان22A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 25 ساده کاشان25A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 28 ساده کاشان28A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 30 ساده کاشان30A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 32 ساده کاشان30A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 34 ساده کاشان34A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 35 ساده کاشان34A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 36 ساده کاشان36A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 38 ساده کاشان38A1شاخه23,500 تومان
میلگرد 40 ساده کاشان40A1شاخه23,500 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397