سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان ایران
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 ایران1/22.86 مترشاخه490,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 ایران3/42.86 مترشاخه635,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 ایران13.56 مترشاخه820,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 40 ایران1-1/43.56 مترشاخه1,230,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 40 ایران1-1/23.86 مترشاخه1,440,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 ایران23.96 مترشاخه1,790,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 40 ایران2-1/256 مترشاخه2,985,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 ایران35.56 مترشاخه3,730,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 ایران466 مترشاخه5,230,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 ایران56.66 مترشاخه7,170,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 ایران67.16 مترشاخه10,500,000 تومان
لوله مانیسمان چین
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین1/22.56 مترکیلوگرم870,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین12.66 مترکیلوگرم690,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین3/42.56 مترشاخه480,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 20 چین1-1/22.86 مترشاخه1,135,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 20 چین1-1/42.66 مترشاخه960,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 چین236 مترشاخه1,385,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 20 چین2-1/236 مترشاخه1,890,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین33.26 مترشاخه2,635,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین44.56 مترشاخه3,635,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 چین54.56 مترشاخه6,380,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چین656 مترشاخه6,390,000 تومان
لوله مانیسمان اکراین
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 اوکراین1/23.736 مترشاخه1,340,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 اوکراین3/43.916 مترشاخه720,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 اوکراین14.556 مترشاخه1,340,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 80 اوکراین1-1/44.586 مترشاخه1,740,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 80 اوکراین1-1/25.086 مترشاخه2,170,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 اوکراین25.546 مترشاخه2,981,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 80 اوکراین2-1/27.016 مترشاخه4,580,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 اوکراین37.626 مترشاخه6,580,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 اوکراین48.566 مترشاخه8,680,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 اوکراین59.536 مترشاخه10,900,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 اوکراین610.976 مترشاخه15,200,000 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397