سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان ایران
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 ایران1/22.86 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 ایران3/42.86 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 ایران13.56 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 40 ایران1-1/43.56 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 40 ایران1-1/23.86 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 ایران23.96 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 40 ایران2-1/256 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 ایران35.56 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 ایران466 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 ایران56.66 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 ایران67.16 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین1/22.56 مترکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین12.66 مترکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین3/42.56 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 20 چین1-1/22.86 مترشاخه1,240,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 20 چین1-1/42.66 مترشاخه1,085,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 چین236 مترشاخه1,665,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 20 چین2-1/236 مترشاخه2,435,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین33.26 مترشاخه3,280,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین44.56 مترشاخه4,580,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 چین54.56 مترشاخه6,700,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چین656 مترشاخه7,780,000 تومان
لوله مانیسمان اکراین
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 اوکراین1/23.736 مترشاخه660,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 اوکراین3/43.916 مترشاخه860,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 اوکراین14.556 مترشاخه1,440,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 80 اوکراین1-1/44.586 مترشاخه1,890,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 80 اوکراین1-1/25.086 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 اوکراین25.546 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 80 اوکراین2-1/27.016 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 اوکراین37.626 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 اوکراین48.566 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 اوکراین59.536 مترشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 اوکراین610.976 مترشاخهتماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397