سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 14 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان ایران
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 ایران1/22.86 مترشاخه435,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 ایران3/42.86 مترشاخه485,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 ایران13.56 مترشاخه950,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 40 ایران1-1/43.56 مترشاخه1,555,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 40 ایران1-1/23.86 مترشاخه1,720,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 ایران23.96 مترشاخه1,753,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 40 ایران2-1/256 مترشاخه2,610,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 ایران35.56 مترشاخه3,467,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 ایران466 مترشاخه4,540,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 ایران56.66 مترشاخه6,785,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 ایران67.16 مترشاخه9,000,000 تومان
لوله مانیسمان چین
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین1/22.56 مترکیلوگرم400,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین12.66 مترکیلوگرم885,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین3/42.56 مترشاخه475,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 20 چین1-1/22.86 مترشاخه1,364,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 20 چین1-1/42.66 مترشاخه1,212,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 چین236 مترشاخه1,667,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 20 چین2-1/236 مترشاخه2,265,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین33.26 مترشاخه3,030,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین44.56 مترشاخه3,776,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 چین54.56 مترشاخه5,050,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چین656 مترشاخه6,465,000 تومان
لوله مانیسمان اکراین
نامسایز (اینچ)ضخامت (mm)طول شاخهواحـدقیمتتوضیحات و خرید
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 اوکراین1/23.736 مترشاخه720,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 اوکراین3/43.916 مترشاخه748,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 اوکراین14.556 مترشاخه1,315,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ رده 80 اوکراین1-1/44.586 مترشاخه1,710,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ رده 80 اوکراین1-1/25.086 مترشاخه1,810,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 اوکراین25.546 مترشاخه2,510,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ رده 80 اوکراین2-1/27.016 مترشاخه3,375,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 اوکراین37.626 مترشاخه4,530,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 اوکراین48.566 مترشاخه6,550,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 اوکراین59.536 مترشاخه9,170,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 اوکراین610.976 مترشاخه12,100,000 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397