سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق استیل ضد اسید

ورق ضد اسید اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1*23162 در 10.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1*23162 در 10.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1*23162 در 10.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1*23162 در 10.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1*23162 در 10.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1*23162 در 10.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1*23162 در 10.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1*23162 در 11235,350 تومان
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251235,350 تومان
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1.5*33163 در 1.51235,350 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1*23162 در 11.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1.5*33163 در 1.51.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1*23162 در 11.5235,350 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251.5235,350 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1.5*33163 در 1.51.5235,350 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1*23162 در 12242,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.252242,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1.5*33163 در 1.52242,400 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397