سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق استیل ضد اسید

ورق ضد اسید اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1*23162 در 10.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1*23162 در 10.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1*23162 در 10.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1*23162 در 10.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1*23162 در 10.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1*23162 در 10.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1*23162 در 10.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1*23162 در 11263,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251263,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1.5*33163 در 1.51263,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1*23162 در 11.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1.5*33163 در 1.51.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1*23162 در 11.5263,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251.5263,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1.5*33163 در 1.51.5263,400 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1*23162 در 12300,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.252300,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1.5*33163 در 1.52300,000 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397