سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت ورق استیل ضد اسید

ورق ضد اسید اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1*23162 در 10.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.3 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.3تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1*23162 در 10.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.4 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.4تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1*23162 در 10.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.5 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.5تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1*23162 در 10.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.6 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.6تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1*23162 در 10.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.7 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.7تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1*23162 در 10.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.8 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.8تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1*23162 در 10.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.250.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 0.9 ابعاد 1.5*33163 در 1.50.9تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1*23162 در 11311,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251314,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 1 ابعاد 1.5*33163 در 1.51تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1*23162 در 11.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.25 ابعاد 1.5*33163 در 1.51.25تماس بگیرید
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1*23162 در 11.5314,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.251.5314,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 1.5 ابعاد 1.5*33163 در 1.51.5314,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1*23162 در 12305,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1.25*2.53162.5 در 1.252305,000 تومان
ورق استیل ضد اسید 2 ابعاد 1.5*33163 در 1.52305,000 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397