سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت ورق استیل نگیر

ورق استیل نگیر اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1*23042 در 10.3204,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.3204,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.3تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1*23042 در 10.4191,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.4191,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.4تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1*23042 در 10.5183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.5183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1*23042 در 10.6183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.6183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.6تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1*23042 در 10.7183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.7183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.7تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1*23042 در 10.8183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.8تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.8تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1*23042 در 10.9183,000 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.9تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.9تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1*23042 در 11183,000 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.5*33043 در 1.51تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1*23042 در 11.25181,000 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.25تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.25تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1*23042 در 11.5181,000 تومان
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1*23042 در 12177,000 تومان
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.252تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.5*33043 در 1.52تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397