سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق استیل نگیر

ورق استیل نگیر اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتعملیات
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1*23042 در 10.3187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.3187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.3187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1*23042 در 10.4187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.4187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.4187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1*23042 در 10.5187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.5187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.5187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1*23042 در 10.6187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.6187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.6187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1*23042 در 10.7187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.7187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.7187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1*23042 در 10.8187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.8187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.8187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1*23042 در 10.9187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.9187,400 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.9187,400 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1*23042 در 11180,500 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251180,500 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.5*33043 در 1.51180,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1*23042 در 11.25184,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.25184,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.25184,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1*23042 در 11.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1*23042 در 12تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.252تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.5*33043 در 1.52تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397