سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق استیل نگیر

ورق استیل نگیر اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1*23042 در 10.3153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.3153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.3153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1*23042 در 10.4153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.4153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.4153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1*23042 در 10.5153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.5153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.5153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1*23042 در 10.6153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.6153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.6153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1*23042 در 10.7153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.7153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.7153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1*23042 در 10.8153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.8153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.8153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1*23042 در 10.9153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.9153,350 تومان
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.9153,350 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1*23042 در 11153,350 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251153,350 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.5*33043 در 1.51153,350 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1*23042 در 11.25146,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.25146,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.25146,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1*23042 در 11.5146,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.5146,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.5146,500 تومان
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1*23042 در 12146,500 تومان
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.252146,500 تومان
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.5*33043 در 1.52146,500 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397