سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق استیل نگیر

ورق استیل نگیر اروپا
نامآلیاژابعاد (متر)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1*23042 در 10.3186,600 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.3186,600 تومان
ورق استیل نگیر 0.3 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.3تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1*23042 در 10.4174,500 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.4174,500 تومان
ورق استیل نگیر 0.4 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.4تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1*23042 در 10.5174,500 تومان
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1*23042 در 10.6174,500 تومان
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.6تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.6 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.6تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1*23042 در 10.7174,500 تومان
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.7تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.7 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.7تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1*23042 در 10.8174,500 تومان
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.8تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.8 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.8تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1*23042 در 10.9تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.250.9تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 0.9 ابعاد 1.5*33043 در 1.50.9تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1*23042 در 11172,500 تومان
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1 ابعاد 1.5*33043 در 1.51تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1*23042 در 11.25173,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.25تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.25 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.25تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1*23042 در 11.5173,500 تومان
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.251.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 1.5 ابعاد 1.5*33043 در 1.51.5تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1*23042 در 12167,500 تومان
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.25*2.53042.5 در 1.252تماس بگیرید
ورق استیل نگیر 2 ابعاد 1.5*33043 در 1.52تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397