سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

توری پرسی

توری پرسی تهران
نامابعاد چشمه (cm)وزن هر برگسایز مفتول (mm)قیمتتوضیحات و خرید
توری پرسی مفتول 3 چشمه 2*22*28 کیلوگرم331,200 تومان
توری پرسی مفتول 3 چشمه 4*44*44 کیلوگرم331,200 تومان
توری پرسی مفتول 3.3 چشمه 4*44*46.2 کیلوگرم3.331,200 تومان
توری پرسی مفتول 3.4 چشمه 2*22*210.2 کیلوگرم3.431,200 تومان
توری پرسی مفتول 3.6 چشمه 2*22*211 کیلوگرم3.631,200 تومان
توری پرسی مفتول 3.6 چشمه 4*44*47 کیلوگرم3.631,200 تومان
توری پرسی مفتول 3.8 چشمه 2*22*214 کیلوگرم3.831,200 تومان
توری پرسی مفتول 4 چشمه 3*33*314 کیلوگرم431,200 تومان
توری پرسی مفتول 4 چشمه 4*44*49 کیلوگرم431,200 تومان
توری پرسی مفتول 4.5 چشمه 3*33*313.5 کیلوگرم4.531,200 تومان
توری پرسی مفتول 4.5 چشمه 5*55*513.5 کیلوگرم4.531,200 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397