سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 14 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

توری پرسی

توری پرسی تهران
نامابعاد چشمه (cm)وزن هر برگسایز مفتول (mm)قیمتتوضیحات و خرید
توری پرسی مفتول 3 چشمه 2*22*28 کیلوگرم325,900 تومان
توری پرسی مفتول 3 چشمه 4*44*44 کیلوگرم325,900 تومان
توری پرسی مفتول 3.3 چشمه 4*44*46.2 کیلوگرم3.325,900 تومان
توری پرسی مفتول 3.4 چشمه 2*22*210.2 کیلوگرم3.425,900 تومان
توری پرسی مفتول 3.6 چشمه 2*22*211 کیلوگرم3.625,900 تومان
توری پرسی مفتول 3.6 چشمه 4*44*47 کیلوگرم3.625,900 تومان
توری پرسی مفتول 3.8 چشمه 2*22*214 کیلوگرم3.825,900 تومان
توری پرسی مفتول 4 چشمه 3*33*314 کیلوگرم425,900 تومان
توری پرسی مفتول 4 چشمه 4*44*49 کیلوگرم425,900 تومان
توری پرسی مفتول 4.5 چشمه 3*33*313.5 کیلوگرم4.525,900 تومان
توری پرسی مفتول 4.5 چشمه 5*55*513.5 کیلوگرم4.525,900 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397