سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت توری پرسی

توری پرسی تهران
نامابعاد چشمه (cm)وزن هر برگسایز مفتول (mm)قیمتتوضیحات و خرید
توری پرسی مفتول 3 چشمه 2*22*28 کیلوگرم331,750 تومان
توری پرسی مفتول 3 چشمه 4*44*44 کیلوگرم331,750 تومان
توری پرسی مفتول 3.3 چشمه 4*44*46.2 کیلوگرم3.331,750 تومان
توری پرسی مفتول 3.4 چشمه 2*22*210.2 کیلوگرم3.431,750 تومان
توری پرسی مفتول 3.6 چشمه 2*22*211 کیلوگرم3.631,750 تومان
توری پرسی مفتول 3.6 چشمه 4*44*47 کیلوگرم3.631,750 تومان
توری پرسی مفتول 3.8 چشمه 2*22*214 کیلوگرم3.831,750 تومان
توری پرسی مفتول 4 چشمه 3*33*314 کیلوگرم431,750 تومان
توری پرسی مفتول 4 چشمه 4*44*49 کیلوگرم431,750 تومان
توری پرسی مفتول 4.5 چشمه 3*33*313.5 کیلوگرم4.531,750 تومان
توری پرسی مفتول 4.5 چشمه 5*55*513.5 کیلوگرم4.531,750 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397