سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت هاش

هاش
نامسایزوزن (کیلوگرم)استانداردقیمتتوضیحات و خرید
تیرآهن هاش 10 سبک کره10200IPB55,500 تومان
تیرآهن هاش 10 سنگین کره10258IPB55,500 تومان
تیرآهن هاش 12 سبک کره12235IPB55,500 تومان
تیرآهن هاش 12 سنگین کره12310IPB55,500 تومان
تیرآهن هاش 14 سبک کره14290IPB31,000 تومان
تیرآهن هاش 14 سنگین کره14390IPB31,000 تومان
تیرآهن هاش 16 سبک کره16360IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 16 سنگین کره16500IPB32,500 تومان
تیرآهن هاش 18 سبک کره18410IPB50,500 تومان
تیرآهن هاش 18 سنگین کره18600IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 20 سبک کره20500IPB42,500 تومان
تیرآهن هاش 20 سنگین کره20700IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 22 سبک کره22620IPB62,500 تومان
تیرآهن هاش 22 سنگین کره22840IPB59,000 تومان
تیرآهن هاش 24 سبک کره24710IPB63,500 تومان
تیرآهن هاش 24 سنگین کره241000IPB63,500 تومان
تیرآهن هاش 26 سبک کره26790IPB62,500 تومان
تیرآهن هاش 26 سنگین کره261070IPB60,500 تومان
تیرآهن هاش 28 سبک کره28930IPB62,500 تومان
تیرآهن هاش 28 سنگین کره281190IPB63,500 تومان
تیرآهن هاش 30 سبک کره301070IPB62,500 تومان
تیرآهن هاش 30 سنگین کره301350IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 32 سبک کره321170IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 32 سنگین کره321500IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 34 سبک کره341230IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 34 سنگین کره341600IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 36 سبک کره361340IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 36 سنگین کره361700IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 40 سبک کره401440IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 40 سنگین کره401830IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 50 سبک کره501860IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 50 سنگین کره502250IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 60 سبک کره602160IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 60 سنگین کره602500IPBتماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397