سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 14 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

هاش

هاش
نامسایزوزن (کیلوگرم)استانداردقیمتتوضیحات و خرید
تیرآهن هاش 10 سبک کره10200IPB61,500 تومان
تیرآهن هاش 10 سنگین کره10258IPB61,500 تومان
تیرآهن هاش 12 سبک کره12235IPB27,500 تومان
تیرآهن هاش 12 سنگین کره12310IPB25,500 تومان
تیرآهن هاش 14 سبک کره14290IPB34,500 تومان
تیرآهن هاش 14 سنگین کره14390IPB24,500 تومان
تیرآهن هاش 16 سبک کره16360IPB34,500 تومان
تیرآهن هاش 16 سنگین کره16500IPB24,500 تومان
تیرآهن هاش 18 سبک کره18410IPB28,500 تومان
تیرآهن هاش 18 سنگین کره18600IPB24,500 تومان
تیرآهن هاش 20 سبک کره20500IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 20 سنگین کره20700IPB33,500 تومان
تیرآهن هاش 22 سبک کره22620IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 22 سنگین کره22840IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 24 سبک کره24710IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 24 سنگین کره241000IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 26 سبک کره26790IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 26 سنگین کره261070IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 28 سبک کره28930IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 28 سنگین کره281190IPB64,500 تومان
تیرآهن هاش 30 سبک کره301070IPB65,500 تومان
تیرآهن هاش 30 سنگین کره301350IPB65,500 تومان
تیرآهن هاش 32 سبک کره321170IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 32 سنگین کره321500IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 34 سبک کره341230IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 34 سنگین کره341600IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 36 سبک کره361340IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 36 سنگین کره361700IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 40 سبک کره401440IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 40 سنگین کره401830IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 50 سبک کره501860IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 50 سنگین کره502250IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 60 سبک کره602160IPBتماس بگیرید
تیرآهن هاش 60 سنگین کره602500IPBتماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397