سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق st52

ورق ST52 فولاد مبارکه
نامابعاد (متر)ضخامت (mm)استانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
ورق ST52 فولاد مبارکه 3 میل6 در 1.53ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 فولاد مبارکه 4 میل6 در 1.54ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 فولاد مبارکه 5 میل6 در 1.55ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 فولاد مبارکه 6 میل6 در 1.56ST52شیت40,100 تومان
ورق ST52 فولاد مبارکه 8 میل6 در 1.58ST52شیت40,100 تومان
ورق ST52 فولاد مبارکه 10 میل6 در 1.510ST52شیت40,100 تومان
ورق ST52 فولاد مبارکه 12 میل6 در 1.512ST52شیت40,100 تومان
ورق ST52 فولاد مبارکه 15 میل6 در 1.515ST52شیت40,100 تومان
ورق ST52 اکسین
نامابعاد (متر)ضخامت (mm)استانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
ورق ST52 اکسین 8 میل6 در 28ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 10 میل6 در 210ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 12 میل6 در 212ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 15 میل6 در 215ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 20 میل6 در 220ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 25 میل6 در 225ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 30 میل6 در 230ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 35 میل6 در 235ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 40 میل6 در 240ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 اکسین 50 میل6 در 250ST52شیتتماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397