سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق قلع اندود

ورق قلع اندود فولاد مبارکه
نامابعاد شیت (mm)ضخامت (mm)قیمتعملیات
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.17 میل 801*924801*9240.17تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.17 میل 822*925822*9250.17تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.18 میل 793*797793*7970.18تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.18 میل 766*862766*8620.18تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.18 میل 766*867766*8670.18تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.18 میل 822*925822*9250.18تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.18 میل 866*942866*9420.18تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.18 میل 920*942920*9420.18تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.19 میل 866*942866*9420.19تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.22 میل 800*626800*6260.22تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.23 میل 902*614902*6140.23تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.23 میل 910*614910*6140.23تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.23 میل 986*618986*6180.23تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.24 میل 765*765765*7650.24تماس بگیرید
ورق قلع اندود فولاد مبارکه 0.25 میل 765*765765*7650.25تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397