سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم اراک
نامآلیاژابعاد (mm)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق آلومینیوم 0.3 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.3192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.3 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.3192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.4 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.4192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.4 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.4192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.5 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.5192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.5 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.5192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.6 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.6192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.6 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.6192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.8 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.8192,000 تومان
ورق آلومینیوم 0.8 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.8192,000 تومان
ورق آلومینیوم 1 ابعاد 2*1 اراک31051000*20001192,000 تومان
ورق آلومینیوم 1 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25001192,000 تومان
ورق آلومینیوم 1.5 ابعاد 2*1 اراک31051000*20001.5192,000 تومان
ورق آلومینیوم 1.5 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25001.5192,000 تومان
ورق آلومینیوم 2 ابعاد 2*1 اراک31051000*20002192,000 تومان
ورق آلومینیوم 2 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051000*20002192,000 تومان
ورق آلومینیوم 3 ابعاد 2*1 اراک31051000*20003تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 3 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25003تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 4 ابعاد 2*1 اراک31051250*25004تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 4 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25004تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 5 ابعاد 2*1 اراک31051000*20005تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 5 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25005تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 6 ابعاد 2*1 اراک31051250*25006تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 6 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25006تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 8 ابعاد 2*1 اراک31051000*20008تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 8 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25008تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 10 ابعاد 2*1 اراک31051000*200010تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 10 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*250010تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397