سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم اراک
نامآلیاژابعاد (mm)ضخامت (mm)قیمتتوضیحات و خرید
ورق آلومینیوم 0.3 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.3127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.3 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.3127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.4 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.4127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.4 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.4127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.5 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.5127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.5 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.5127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.6 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.6127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.6 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.6127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.8 ابعاد 2*1 اراک31051000*20000.8127,300 تومان
ورق آلومینیوم 0.8 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25000.8127,300 تومان
ورق آلومینیوم 1 ابعاد 2*1 اراک31051000*20001127,300 تومان
ورق آلومینیوم 1 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25001127,300 تومان
ورق آلومینیوم 1.5 ابعاد 2*1 اراک31051000*20001.5127,300 تومان
ورق آلومینیوم 1.5 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25001.5127,300 تومان
ورق آلومینیوم 2 ابعاد 2*1 اراک31051000*20002127,300 تومان
ورق آلومینیوم 2 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051000*20002127,300 تومان
ورق آلومینیوم 3 ابعاد 2*1 اراک31051000*20003127,300 تومان
ورق آلومینیوم 3 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25003127,300 تومان
ورق آلومینیوم 4 ابعاد 2*1 اراک31051250*25004127,300 تومان
ورق آلومینیوم 4 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25004127,300 تومان
ورق آلومینیوم 5 ابعاد 2*1 اراک31051000*20005تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 5 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25005تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 6 ابعاد 2*1 اراک31051250*25006تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 6 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25006تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 8 ابعاد 2*1 اراک31051000*20008تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 8 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*25008تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 10 ابعاد 2*1 اراک31051000*200010تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 10 ابعاد 1.25*2.5 اراک31051250*250010تماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397