سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت فروشگاه

وال پست
ناموزن تقریبیقیمتتوضیحات و خرید
وادار میانی یا H سه متری برای دیوار 20 سانتیمتر18.850 کیلوگرم1,000,000 تومان
وادار میانی یا H سه متری برای دیوار 15 سانتیمتر16.5 کیلوگرم900,000 تومان
وادار میانی یا H سه متری برای دیوار 10 سانتیمتر14.200 کیلوگرم850,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 20 سانتی برای دیوار 20 سانت1.1 کیلوگرم60,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 20 سانتی برای دیوار 15 سانت0.91 کیلوگرم45,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 20 سانتی برای دیوار 10 سانت0.75 کیلوگرم38,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 300 سانتی برای دیوار 20 سانت14.200 کیلوگرم700,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 40 سانتی برای دیوار 10 سانت9.5 کیلوگرم70,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 10 سانتی برای دیوار 15 سانت11.78 کیلوگرم40,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 10 سانتی برای دیوار 10 سانت0.38 کیلوگرم35,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 40 سانتی برای دیوار 20 سانت2.15 کیلوگرم105,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 40 سانتی برای دیوار 15 سانت1.85 کیلوگرم77,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 300 سانتی برای دیوار 10 سانت9.5 کیلوگرم480,000 تومان
وال پست منقطع ناودانی 300 سانتی برای دیوار 15 سانت11.78 کیلوگرم580,000 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397