سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

اسپیسر

اسپیسر فیکسچیر (FixChair)

اسپیسر ابزاری جهت فاصله گذاری بین میلگرد و بتن است. اسپیسر در طرح و شکل های مختلف که بنابه نوع سبک و سنگین بودن سازه طراحی شده اند. (قیمت اسپیسر فیکسچیر) در عملیات آرماتوربندی به جهت فاصله گذاری سطح و آمارتور که حین بتن ریزی میلگردها، از سطح کار فاصله داشته باشند و داخل بتن قرار بگیرند،از اسپیسرها استفاده می کنند. با این عمل هم مقاومت بتن بالا رفته و چون میلگرد در مرکز بتن قرار می گیرد. همچنین میلگردها روی سطح قرار نمی گیرند که باعث خوردگی و زنگ زدگی شوند.

اسپیسر ماکسیچیر (MaxiChair)

اسپیسر ابزاری جهت فاصله گذاری بین میلگرد و بتن است. اسپیسر در طرح و شکل های مختلف که بنابه نوع سبک و سنگین بودن سازه طراحی شده اند. (قیمت اسپیسر فیکسچیر) در عملیات آرماتوربندی به جهت فاصله گذاری سطح و آمارتور که حین بتن ریزی میلگردها، از سطح کار فاصله داشته باشند و داخل بتن قرار بگیرند،از اسپیسرها استفاده می کنند. با این عمل هم مقاومت بتن بالا رفته و چون میلگرد در مرکز بتن قرار می گیرد. همچنین میلگردها روی سطح قرار نمی گیرند که باعث خوردگی و زنگ زدگی شوند.

اسپیسر هاردچیر (HardChair)

اسپیسر ابزاری جهت فاصله گذاری بین میلگرد و بتن است. اسپیسر در طرح و شکل های مختلف که بنابه نوع سبک و سنگین بودن سازه طراحی شده اند. (قیمت اسپیسر فیکسچیر) در عملیات آرماتوربندی به جهت فاصله گذاری سطح و آمارتور که حین بتن ریزی میلگردها، از سطح کار فاصله داشته باشند و داخل بتن قرار بگیرند،از اسپیسرها استفاده می کنند. با این عمل هم مقاومت بتن بالا رفته و چون میلگرد در مرکز بتن قرار می گیرد. همچنین میلگردها روی سطح قرار نمی گیرند که باعث خوردگی و زنگ زدگی شوند.

آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397